Home » Beste ouders

Beste ouders

Beste ouders,

Wij zijn blij omdat U voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet.
Het hele schoolteam zal alles in het werk stellen om kansen te scheppen die uw kind nodig heeft om zich evenwichtig te ontplooien.
Wij hopen goed met u te kunnen samenwerken en willen u danken voor het vertrouwen dat u in onze school stelt.
Als ouder draagt u nog steeds de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding en het onderwijs van uw kind.
Wij hopen dan ook dat u uw kind ertoe brengt de doelstellingen van deze school na te streven en de leefregels ervan na te leven.
We zullen op onze beurt de rechten van uw kind eerbiedigen en zijn of haar belangen behartigen.

Terecht verwacht u van de school degelijk onderwijs, een gepast onderwijsklimaat en een Christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding.