Home » De groote oorlog

De groote oorlog

 
100 jaar grote oorlog

 Project :              Herinneringseducatie : “de groote oorlog”

Herinneringseducatie is werken aan een houding van actief respect in de huidige maatschappij vanuit de collectieve herinnering aan menselijk leed dat veroorzaakt is door menselijke gedragingen als oorlog, intolerantie of uitbuiting en dat niet vergeten mag worden!

“Start to remember!”

Ook in onze klaspraktijk proberen we met de kinderen in dit project stil te staan bij deze historische gebeurtenis.

Herinneringseducatie brengt kennis over het verleden bij.  We gaan op een eenvoudige manier aan onze kinderen vertellen wat de aanleiding was van deze oorlog en de gevolgen voor de mensheid.

We willen dat ze het verleden leren begrijpen vanuit een betrokken houding.

We dagen hen ook uit om vanuit deze geschiedenis te reflecteren over het heden. (linken leggen met de actualiteit …)

We hebben aandacht voor hoopvolle verhalen.  Mensen voeren oorlog maar verzetten er zich ook tegen.  Maar we leren onze kinderen ook dat ze keuzes hebben en dat het belangrijk is DAT ze moeten denken  (niet wat ze moeten denken…)

Binnen dit project komen vele werkvormen aan bod.

We bezoeken musea, leren over “kinderen in de oorlog”, het eten in de oorlog, techniek, geschiedenis en nog veel meer…

Via uitstappen, doe-activiteiten, voorstellingen trachten we deze materie op een zinvolle en kindvriendelijke manier te verwerken.

klaprozen