Home » GOOD MORNING PALLIETER

GOOD MORNING PALLIETER

Good Morning Pallieter

Goedemorgen kleine hippies….

We gaan deze keer voor love – peace and understanding

We gaan voor het beschermen van moeder aarde…en ook leren om content te zijn met de kleine dingen des levens…ons minder materialistisch in te stellen zeker niet te “overconsumeren” maar eerder te recycleren…geen ikkigheid

Ons doelmannetje zetten we zeker centraal!…

 1. Hoe maken we het weer aangenaam voor iedereen in onze school en waarom is het zo belangrijk dat we elkaar even opnieuw leren kennen .
 2. Om fijn met elkaar om te gaan is het belangrijk dat we onze regeltjes kennen en ons er ook aan houden en dat we respect hebben voor iedereen maar ook voor onze omgeving.
 3. Een fijne omgeving betekent dat we moedertje aarde helpen en zoveel mogelijk moeite doen om het proper te houden, een gezellige klas, respect voor onze materialen, een propere speelplaats, geen vuil op de grond en ook niet in onze schoolomgeving, …..
 4. Ook in onze gemeenschap zijn er mensen die hier extra moeite voor doen, denken we maar aan de gemeente, het bestuur dat zorgt voor veilig verkeer, groen in je straat, een nette omgeving, recycleren enz… Waarom moeten er besturen zijn in de gemeente en wat doen ze?
 5. Tot slot wandelen we zo oktober in met ons onderwerp : “de wraak van ridder Piepus” waar we nog aandacht besteden aan de natuur, het bos en alle activiteiten die erbij horen in combinatie met het boek over “de wraak van ridder Piepus” ….keutelleuk
  Opening: Juf Helga en juf Greet
  Juf Mieke
  Mr Kristof
  projectopening juf Karen en juf Els
  zwerfvuilactie