Home » M.E.G.A.

M.E.G.A.

Mijn Eigen Goed Antwoord
MEGA is een programma voor sociale en persoonlijke vaardigheden voor de kinderen van de hoogste klassen, de schoolverlaters.
Het doel van dit programma is jongeren in staat te stellen op elk vlak gezonde beslissingen te nemen, dus ook in verband met bv. legale en illegale drugs.
Het hoofddoel van MEGA is vooral kinderen in staat te stellen het juiste antwoord te geven bij alles wat niet goed is voor eigen gezondheid, welzijn en welbevinden.
Het programma focust zich ook op het aanleren van een gezonde en juiste attitude!
In het programma wordt gewerkt met Max , een fictieve jongen.
Hij gaat samen met de leerkracht, de M.E.G.A- agent en de CLB-medewerkster spreken over allerlei onderwerpen die een gevaar voor de kinderen kunnen betekenen.
Hij leert de leerlingen wat ze moeten doen in gevaarlijke situaties en hij leert de leerlingen ook wat ze kunnen doen als iemand anders in gevaar is.
Aan de hand van rollenspellen, kringgesprekken , film, getuigenissen leren kinderen:
– Het belang van afspraken
– Leren goede dingen zeggen van elkaar