Home » MOS

MOS

Pallieter is een “mos”- school!

MOS staat voor Milieuzorg op school.
Als MOS-school proberen we met iedereen zowel het team als de kinderen
op een verantwoorde manier een eigen milieuzorgsysteem uit te bouwen.
We doen tijdens het schooljaar acties en treffen maatregelen om alle Pallieters
Milieu bewuster te maken.
We hebben het kwaliteitslabel reeds behaald en blijven dit educatief proces bewaken.
We organiseren projecten rond natuur, water, mobiliteit, afval, energie enz..
om kinderen alzo op een goede manier bij deze materie te betrekken.
We doen dagelijks inspanningen om:
– Te sorteren ( fruit, restafval, papier)
– Lichten en toestellen uit te zetten
– Klassen te verluchten
– Zuinig om te gaan met papier
– Herbruikbare brooddoos en liefst ook geen blikjes en brikjes