Home » Ons opvoedingsproject

Ons opvoedingsproject

In onze school is de kwaliteit van het onderwijs belangrijk! Maar nog meer specifiek is het “maatwerk” dat we bieden. Ieder kind met zijn noden en mogelijkheden wordt afzonderlijk bekeken en het onderwijs wordt hieraan aangepast.
Ook het opvoedkundig proces, waarbij de kinderen hun eigen mogelijkheden en talenten ontwikkelen, is voor ons essentieel.

Wat iemand “kent” of “kan” is belangrijk, doch even belangrijk,
zo niet belangrijker, is “hoe en wat iemand is”!

We opteren voor angstvrij leren, dit wil zeggen dat we opteren voor een positief en groeibevorderend klimaat. Wanneer het moeilijker gaat, streven we ernaar ieder kind een positief zelfbeeld te laten behouden zonder daarbij hun problemen te verhullen.
Dit betekent dat we ook groeibevorderende structuren organiseren om sociale vaardigheden bij de kinderen te bevorderen.
Zo organiseren we o.a. sport- en spelactiviteiten tijdens de middag: hier leren we samen spelen, rekening houden met elkaar, fair-play…
Ook wordt er veel aandacht besteed aan het uitdrukken van gevoelens en emoties op een gepaste wijze.
Via pictogrammen leren we de kinderen zich aan afspraken houden, waarbij een reflectie wordt gemaakt naar de grote mensenmaatschappij.
Om impulsief gedrag af te remmen, leren we de kinderen het gebruik van zelfsturing aan.

We corrigeren en stimuleren en leren onze kinderen dus :

  • voor zichzelf opkomen
  • groeien naar zelfstandigheid
  • verantwoordelijkheidszin ontwikkelen
  • met anderen omgaan
  • verdraagzaam zijn
  • aandacht hebben voor wat er in de wereld gebeurt en solidariteitsgevoel ontwikkelen

Onze school biedt alle mogelijkheden om uw kind te helpen bij goede opvoeding en onderwijs op maat. U hebt het recht om de beste kansen te zoeken en te kiezen voor de toekomst van uw kind. Onze inzet in deze speciale basisschool zorgt er vooral voor dat uw kind een zo optimaal mogelijke ontwikkeling krijgt. Doel? Naar het voortgezet onderwijs gaan met een voldoende gevormde basis en sociale vaardigheden. Op een aangepaste manier een stap kunnen zetten in de maatschappij.

Pallieter heeft het in zich! Vanuit een positieve geest genieten, moet ook op school kunnen … elke dag opnieuw. Jonge mensen, samen met hun grote en kleine kantjes zijn welkom. Wij zijn er om naar hen te luisteren en samen met hen op weg te gaan. Ze krijgen onze bijzondere en warme aandacht.

Pallieter nodigt ook uit! Samen rond de tafel met leerkrachten en ouders : uw betrokkenheid is van uiterst belang voor uw kind.
Een fijne samenwerking tussen leerlingen, leerkrachten en ouders vormt immers de basis voor ons KWALITEITSONDERWIJS!