Home » Profiel en bevolking

Profiel en bevolking

Profiel en bevolking van deze speciale basisschool

Wij profileren ons als een verlengde van de gewone basisschool.
We richten ons echter op alle kinderen die op de een of andere manier
gespecialiseerde hulp nodig hebben:

Kleuteronderwijs         Type 9  (ASS)

Lager onderwijs             Type 9  (ASS)

Lager onderwijs             Type 3  (socio-emotionele en/of gedragsstoornissen)

Lager onderwijs             Basisaanbod (leerstoornissen of leermoeilijkheden)

In onze school situeren zich vier zorgniveaus :
– Het leren verloopt heel moeizaam
– Het kind heeft leerstoornissen (dyslexie, dyscalculie, dyspraxie)
– Het kind heeft leerstoornissen en socio-emotionele en/of gedragsstoornissen
– Het kind heeft socio-emotionele en/of gedragsstoornissen maar geen leerproblemen
Het kan zijn dat na herhaalde pogingen en extra hulp in de gewone basisschool deze problemen de kop blijven opsteken. Dan wordt er best ingegrepen, willen we zorgen voor een voldoende en goed gefundeerde basis voor het verdere leren en leven.

Wij richten ons aanbod naar ieder kind of groepjes kinderen afzonderlijk. Vanuit een uitgezocht programma en een gespecialiseerde aanpak trachten we het “in orde brengen” van de basisvaardigheden na te streven.
Hierbij hebben we vooral oog voor extra ondersteuning.

Kinderen die zich moeilijk kunnen concentreren, overbeweeglijk zijn, moeilijk contact maken met andere kinderen, taalactivering of motorische stimulatie nodig hebben, nog niet schoolrijp zijn, nood hebben aan specifieke begeleiding op socio-emotioneel en gedrags- gebied, … krijgen deze extra ondersteuning in hun programma aangeboden.

We beschikken over een gespecialiseerd team:

Gespecialiseerde leerkrachten, remedial teachers, mentoren, ondersteuners, kinesitherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten, klinisch psychologen, ortho-pedagogen, gespecialiseerde ASS – begeleiders…
Zij kunnen vanuit hun gespecialiseerde opleiding o.a. putten
uit de meest geschikte ortho-didactische en ortho-pedagogische aanpak om te komen tot het leren van basisvaardigheden, sociale vaardigheden enz…
Zij staan in voor:
– Het opstellen van een specifiek programma voor ieder kind i.s.m. alle betrokkenen
– Het constant opvolgen, evalueren en bijsturen

Deze betaalde graag-zieners zorgen voor een veilige gestructureerde omgeving waarbij grote en kleine problemen aandacht krijgen.