Home » Projecten

Projecten

Waarom werken we uitsluitend met projecten :

  • Het maakt kinderen, jongeren, volwassenen bewuster van de aangeboden materie
  • Stimuleert de betrokkenheid en het welbevinden van de kinderen en leerkrachten
  • Werkt leergebied- vak- en klasoverschrijdend
  • Biedt leerlingen en leerkrachten de kans om op een andere manier samen te werken
  • Biedt educatieve acties met de klas, met de school en daarbuiten
  • Zet koude kennis om in enthousiasmerende leerprojecten
  • Bevordert de betrokkenheid met ouders en derden
  • Stimuleert de zelfstandigheid, communicatie en verantwoordelijkheid van de kinderen
  • Realiseert op een leuke manier ontwikkelingsdoelen en eindtermen waar ook waardes en attitudes als creativiteit, participatie, burgerzin…zeker in aan bod komen
  • Geeft een brede uitstraling !

Projectwerking maakt onze school gezellig – gezond – avontuurlijk !